šandžodys

šandžodys
ךandžodỹs, -ė̃ (hibr.) smob. (3b) Vl kas kandžiai, pašaipiai kalba: Anyta šandžodė̃lė J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”